• +380 (98) 000-90-80
  • +380 (93) 279-16-56
  • +380 (412) 37-20-63
  • +380 (412) 55-47-11
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ "УНІВЕРСУМ"
Авторське право на СУНП Універсум
Наша адреса:
м. Житомир
вул. Велика Бердичівська 40
соціально-психологічний факультет
тел. +380(412) 37-20-63

Система управління навчальним процесом „Універсум” розроблена і впроваджена на соціально-психологічному факультеті Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Автори програми: Олександр Леонідович Музика, декан соціально-психологічного факультету, кандидат психологічних наук, професор та Юрій Олегович Оснадчук, викладач кафедри соціальної та практичної психології

СУНП «Універсум» використовують співробітники деканату, викладачі та студенти денної і заочної форми навчання соціально-психологічного факультету. Кожен користувач має індивідуальну сторінку.

Для студентів опубліковано навчальний план на весь період навчання, оцінки за підсумкові модульні роботи та оцінки за заліково-екзаменаційні сесії, розклад навчальних занять, розклад екзаменів та заліків. Студенти працюють із електронною літературою та навчально-методичним забезпеченням, вибирають тему та керівника курсової та дипломної роботи, навчальні дисципліни за вибором, переглядають власний рейтинг навчання, зберігають інформацію про себе, замовляють довідки про навчання.

Для викладачів опубліковано індивідуальне навчальне навантаження, інформацію про дисципліни, які вони викладають, розклад навчальних занять. Викладачі реєструють теми курсових та дипломних робіт для студентів, інформацію про власні публікації та участь у науково-практичних конференціях та семінарах, створюють звіти про наукову роботу, публікують навчально-методичні матеріали тощо.

Студенти вже давно оцінили те, що не треба бігати по кафедрах у пошуках ІММ – всі необхідні матеріали опубліковані в СУНП «Універсум» і доступні з Інтернету. А ще студенти мають змогу за допомогою комп’ютера вирішувати тестові завдання у режимі тренування.

За допомогою СУНП „Універсум” на соціально-психологічному факультеті модернізовано систему документообігу. Необхідний звіт створюється за лічені секунди. Програма генерує накази про призначення стипендії, про перевід на наступний навчальний рік, про допуск до державних екзаменів, відомості на підсумкові модульні роботи та екзамени, журнали реєстрації даних та різні форми звітів про контингент студентів, звіти про обсяг навчального навантаження для кафедри на навчальний рік та індивідуальне навантаження викладачів, про успішність за заліково-екзаменаційну сесію, друкує довідки про навчання та довідки-виклики на сесію, додатки до диплома випускникам тощо. В цілому створює більше 100 звітів та документів, які необхідні для деканату та кафедр факультету.